Yerel Kalkınma ve Turİzm Panelİ, EMİTT 2018

Londra merkezli uluslararası danışmanlık firması Urban Strategy Partners dünyanın en büyük Turizm Fuarlarından biri olan EMITT’de yerel kalkınmanın bir aracı olarak Turizmi tartışmaya açtı.

EMITT 2018’de 26 Ocak günü düzenlenmiş olan “Yerel Kalkınma ve Turizm” konulu panele Yerel Yönetimler, Kalkınma Ajansları ve akademinin yanında UNDP, Doğal Yaşam Derneği, Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Agrida Tarım ve Turizm Derneği vb. gibi kurumlar katılım gösterdiler. Panelde, Turizmin tüm dünya ekonomilerinde önemli bir kalkınma aracı olarak kullanıldığı günümüzde, Türkiye’de bu etkin kalkınma aracının en aktif şekilde kullanılması için çalışan kurumlar ve verdikleri destekler hakkında konuşuldu. 

uspPortre.jpg

Urban Strategy Partners

Urban Strategy Partners (USP), Dr. İrem Ayrancı Onay ve Dr. Sinem Metin Kacar ortaklığında, stratejik planlama, yerel kalkınma, kent yönetimi ve akıllı kentler konularında uzmanlaşan Londra merkezli uluslararası danışmanlık firmasıdır.

Fiziksel ve sosyal çevrenin geliştirilmesi, akıllı kentlerin oluşturulması ve kent yönetim sistemlerinin yeniden kurgulanması konularında USP kamu ve özel kuruluşlarla güçlü̈ iş birlikleri kurarak sürdürülebilir çözümler sunar. USP’nin vizyonu, kurulan sağlam ortaklıklarla etkin yönetilen akıllı şehirler ve kaliteli mekanlar yaratarak yerel kalkınmaya destek vermektir.

Urban Strategy Partners, şehir plancıları, tasarımcılar ve mimarlardan oluşan ve farklı alanlarda uzmanlaşan güçlü bir kadroya sahiptir. Danışmalık verdiği projelere geniş bir yelpazede deneyim ve know-how sunan USP, entegre hizmet yaklaşımıyla çalışmalarını hayata geçirir. Çok kültürlü ve uluslararası bir ekibe sahip olan firma, proje ortaklarına en ilerici çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

Açılış konuşmasını yapan Urban Strategy Partners’ın kurucu ortağı Dr. İrem Ayrancı Onay, Turizmin Yerel Kalkınma açısından öneminden bahsettiği konuşmasında, UNWTO’nun rakamlarına dayanarak turizmin dünya ekonomisindeki yerini sektörün dünya GSYİH’nın %10’una, küresel ticaretin %7’sine ve her 10 işyerinden 1’ine karşılık geldiğini aktararak vurguladı. Ayrıca Urban Strategy Partners olarak, sürdürülebilir turizm projelerinin ancak kamu kurumları, özel kuruluşlar ve STK’ların birlikte kurduğu güçlü iş birlikleri ile gerçekleştirilebileceğine inandıklarını aktardı.

panel.jpg

Panel, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu’nun, “Yerel Kalkınmada Turizm Ürününün Kullanılması” başlıklı konuşması ile başladı. Sürdürülebilir turizm projelerinin yerel ekonomik kalkınmaya katkısının ele alındığı konuşmada Hatipoğlu, gerçek anlamda sürdürülebilirliğin sağlanması için yerel yönetimler, STK’lar, özel sektör ve yerel halkın katılımıyla oluşturulacak ortaklıkların öneminden bahsetti. Ek olarak, bu ortaklıkların projeler tamamlandıktan sonra da devam etmesinin sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladı. (Sayın Burçin Hatipoğlu ile yapılan röportaj için tıklayın)

Avrupa Birliği Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, “Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Konularına Genel Yaklaşımı ve Destekleri” başlıklı konuşmasında, Turizm ve Yerel Kalkınma konularında AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımları ve yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları için proje fırsatlarını değerlendirdi. Katılım Öncesi Yardım Aracı başlığı altında AB Hibe Programlarının başvuru süreci ve başvuruya açık olan hibe programlarından örnek projeler üzerinden bahsettiği konuşmasında özellikle Ocak ayı başında duyurulan Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı konusunda detaylı bilgi aktardı.  (Sayın Bülent Özcan ile yapılan röportaj videosu için tıklayın)

Trakya Kalkınma Ajansı’ndan Yetkin Özer konuşmasında Kalkınma Ajanslarının yerel kalkınmadaki yeri ve katkılarını aktarırken bu çerçevede Trakya Kalkınma Ajansı’nın kırsal turizm alanında gerçekleştirdiği projeleri aktardı.  Kırklareli ilinin Vize ve Demirköy ilçelerinde uygulanan ‘Kırsal Turizmin Geliştirilmesi’ projesinden bahsettiği konuşmasında, Ajans’ın vermiş olduğu destekler ve devamında yürütmüş olduğumuz projelerle bölgenin turizm potansiyelinin, bilinirliğinin ve bölgeye gelen turist sayısının gözle görülür bir şekilde artmış olduğunu vurguladı. Özellikle İstanbul ve Ankara merkezli seyahat acentelerinin Demirköy ve Vize ilçeleri özelinde oluşturulan Kırsal Turizm odaklı tur programlarına olan ilgisinden bahsetti. (Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin ile yapılan röportaj videosu için tıklayın)  

Lavanta Kokulu Köy Projesi’nden Ali Sağdaş, “Lavanta Kokulu Köy Proje Süreci” başlıklı konuşmasında proje sürecinde yaşananları yerelden biri olarak aktardı. Proje başvuru sürecinden itibaren karşılaşılan zorlukları yerel halk eğitimleri ve gezileri yardımıyla yerel halkı sürece dahil ederek aştıklarını belirttiği konuşmasında Sağdaş, başarı hikayelerini proje tamamlandıktan sonra belirlenen rakamlar ve yerel halkın dilinden cümlelerle aktardı. Konuşmada turizm ve yerel kalkınma projelerinin başarıya ulaşmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında yerelin projelere katılımının önemi vurgulandı. (Sayın Ali Sağdaş ile yapılan röportaj videosu için tıklayın)   

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle dinleyicilerinin katılımı ile başarılı bir şekilde sonlanan panelde, EMİTT Fuarı tarafından hazırlanan plaketler konuşmacılara sunuldu.   Fotoğraftakiler (soldan-sağa) : Dr. İrem Ayrancı Onay, Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu, Bülent Özcan, Yetkin Özer, Ali Sağdaş.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle dinleyicilerinin katılımı ile başarılı bir şekilde sonlanan panelde, EMİTT Fuarı tarafından hazırlanan plaketler konuşmacılara sunuldu.

Fotoğraftakiler (soldan-sağa) : Dr. İrem Ayrancı Onay, Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu, Bülent Özcan, Yetkin Özer, Ali Sağdaş.

Yerel Kalkınma ve Turizm konularında daha detaylı bilgi almak ve projelerinizi geliştirmek için bize ulaşın.