Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu

Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu

EMİTT 2018'de Urban Strategy Partners tarafından düzenlenen, Yerel Kalkınma ve Turizm Paneli'nin konuşmacılarından, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoğlu sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma ile ilgili sorularımıza yanıt verdi.

Urban Strategy Partners: Turizm projelerinde sürdürülebilirliğin önemini açıklar mısınız?

Burçin Hatipoğlu: Dünya genelinde işletmelerin üzerinde sürdürülebilirlik prensiplerini benimsemeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaları için artan baskılar vardır. İşletmeler sundukları ürünlerin ve servislerin kendilerine kazandırdığı kar dışında topluma olan katkısını açıklamak ve olumsuz etkilerinin sorumluluğunu da almak zorunda bırakılmaktadırlar. Turizmin sağladığı ekonomik katkı bireyler, işletmeler, bölgeler ve ülkeler için çok değerlidir. Ancak geçmişten bugüne soysal ve çevresel boyutta turizmin verdiği çeşitli zararları vardır. Ve bunları değerlendirdiğimizde turizm sektörü üzerinde sürdürülebilir performans için  neden daha fazla baskı olduğunu anlayabiliriz. Turizm insanla ve toplumla beraber vardır. Eğer turizmin geliştiği yerdeki toplum çeşitli nedenlerle gelişimine destek vermiyorsa turizm olmaz, olamaz. Belki o bölgede turizm aracılığıyla gelir elde eden bireyler ve işletmeler turizm gelişimine destek verirler, ancak toplumun diğer bireylerinin sağlık hizmetlerine, sanata, eğitime ve doğaya erişimleri kısıtlanıyor ise veya, turizm faaliyetleri yüzünden toplumda ahlak erozyonu oluyor ise o bölgede turizm faaliyetleri istenildiği şekilde uzun süreli gelişemez, sınırlanır. Bugün bunun en canlı örneklerini Barselona’da ve Berlin’de yaşıyoruz. Bu şehirlerde halk turizm gelişimine dur demiştir, çünkü turizm yaşayanların yaşam kalitesini düşürmek adına gelişmeye devam etmiştir. 

Urban Strategy Partners: Sürdürülebilir turizm projelerinin yerel ekonomik kalkınmaya katkısının arttırılabilmesi için en önemli araçlar nelerdir?

Burçin Hatipoğlu: Sürdürülebilirlik anlayışı planlamada başlar. Turizm bir amaç değil, araçtır; insanların refahını artırmak, daha sağlıklı yaşasınlar daha mutlu olabilsinler diye kullanılması gereken bir ekonomik faaliyettir. Planlama aşamasında varış noktasındaki yerel kaynaklar saptanmalı ve geliştirilecek turizmin tipinin uygunluğu belirlenmelidir. Ayrıca bu aşamadan başlayarak önemli paydaşlar planlamaya dahil edilerek ilerlenmelidir. Planlama sırasında eğer ihtiyaçlar doğru tespit edilir, sadece ekonomik değil daha bütünleşik bir yaklaşımla turizmin sosyal, çevresel, kültürel ve politik gelişime olan katkıları da göz önünde bulundurularakplanlama yapılırsa uygulama döneminde daha az hata yapılır ve ilerleme daha sağlıklı ve sürekli olur. Planlamanın içine kullanılacak kaynakların nasıl yerine koyulacağı ve iyileştirileceği de öngörülmelidir.  

Urban Strategy Partners: Turizm odaklı yerel kalkınma destek programlarından daha fazla yararlanabilmesi için neler yapılmalıdır?

Burçin Hatipoğlu: Varış noktalarının proje planlama ve yürütmekte en önemli eksiği insan kaynağıdır. Turizm bir bölgede sürekli dışarıdan aktarılan finansal, teknik ve insan kaynağıyla devam etmemelidir. Biz Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü olarak bir bölgede proje yürüttüğümüzde ilk sorguladığımız projenin devamlılığı nasıl olacak, kimler sahip çıkacak, teknik donanıma sahip proje yürütücüleri var mıdır şeklinde olur. Her zaman yerel uzman ve üniversitelerle işbirliğine gideriz. Bu nedenle yerel yönetimlerde (belediye gibi) proje ofislerinin kurulması, bu ofislere genç, dinamik ve farklı üniversite bölümlerinden (turizm, çevre bilimleri, şehir planlamacılığı, ziraat gibi) mezun kişilerin getirilmesi ve yetiştirilmesi önemlidir. Ayrıca bu ofislerin Kalkınma Ajanslarının veya diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların verdiği proje eğitimlerinden faydalanması gerekir. Çeşitli belediyeler bu ofisleri kurmuş ve başarı sağlamışlardır.  Ancak yerelde yaşayan ve yetişen kişiler bölgenin kaynaklarını daha iyi tanır ve uygun proje geliştirebilir.  

Urban Strategy Partners: Değerli katkılarınız ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz.

 

Yerel Kalkınma ve Turizm konularında daha detaylı bilgi almak ve projelerinizi geliştirmek için bize ulaşın.

info@urbanstrategypartners.com